Cosmetica in pure staat...afkomstig van een grond met waarden waar zich vakkennis, authenticiteit, elegantie, respect en traditie verenigen. Végétalement Provence inspireert zich eenvoudigweg op zijn Middellandse-Zeecultuur.

Ontstaan in de Provence, geliefkoosde plaats van licht, kleuren en geuren. Zij ontrekt het best aan haar streek, de deugden van plantenessenties,om producten te creëren die de harmonie en evenwicht herstellen of bewaren.

De cosmetica van Végétalement Provence doen eer aan planten. Zijn visie over schoonheid is niet te scheiden van zijn visie over de wereld, eerbiedig voor het mooie evenwicht en zijn volledige ontplooiing.

Végételement Provence verbindt zich er eveneens toe om het milieu-effect van zijn creaties te beperken. En zoals er geen respect is voor de aarde, zonder respect voor de mens, is zij eveneens een verantwoordelijke ondernemingdie zich simpelweg tot taak stelt om echte waarden te creëren.